Nu finns ett av Nordiska museets mest efterfrågade material digitalt tillgängligt för allmänheten. Det handlar om NK:s ritningsliggare där man kan söka uppgifter om NK:s möbler från 1900-talets början till år 1962.

Via liggaren kan man få uppgifter om vilket år och datum möbeln tillverkades, i vilket material, modellens namn, beställare och om det var en lagervara. NK-liggaren har efterfrågats av både privatpersoner och specialister. Även NK:s egen kundtjänst hör ibland av sig till Nordiska museet för att ta del av liggarens innehåll. 

Serienummer. Foto: Ulf Berger/Nordiska museet

Serienummer.
Foto: Ulf Berger/Nordiska museet.

Den digitala databasen gör all information i liggaren sökbar och tillgänglig direkt på webben. Det är både möjligt att söka via serienummer för en specifik möbel och via fritextsök. Resultaten går att sortera precis som man själv vill.

Samtidigt som Nordiska museet har gjort NK:s kundliggare tillgänglig har även museets egen webbplats nylanserats, med ett tydligare fokus på att göra mer kunskap och information lättåtkomlig för alla som är intresserade. På www.nordiskamuseet.se finns bland annat nyproducerat material om svenskarnas möbler och boende från 1500-talet och framåt, samt information om utställningen ”Möblerade rum” som visas på Nordiska museet.