Ny bantad organisation på Riksarkivet

Riksarkivet i Marieberg. Foto: Riksarkivet

Foto: Riksarkivet

Riksarkivet minskar personalstyrkan från cirka 450 befattningar till cirka 410. Riksarkivarien har beslutat om en ny organisation för Riksarkivet som träder i kraft den 1 september 2020.

Riksarkivet genomför sedan ett år en omställning av sin verksamhet, där utvecklingsinsatser prioriteras, till exempel satsningar på infrastruktur och digitalisering. En ny organisation är ett led i omställningsarbetet.

– Den snabba tekniska utvecklingen inom informationsförsörjning gör att vi måste växla upp och modernisera våra arbetssätt och vår service till användarna. Vi har betonat vikten av att ha ett helhetsperspektiv på informationsförsörjningsfrågorna i våra inspel till arkivutredningen – vi rustar nu även vår egen organisation för detta, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Exempel på det är prioritering av infrastruktur, digitaliserade arbetssätt, informationssäkerhet och främjandearbete som syftar till att ge stöd till de som skapar samhällsviktig information, oavsett i vilken sektor den finns.

En stor förändring i organisationen är att Riksarkivets två nuvarande arkivförvarande avdelningar slås ihop till en stor avdelning. Det ska göra det smidigare att införa nya arbetssätt, till exempel i handläggningen av ärenden och att införa ett mera enhetligt kundbemötande.

Riksarkivet kommer att effektivisera arbetet inom enheten för digitalisering, som har verksamhet i Ramsele och Fränsta i Västernorrland. Det innebär att antalet tjänster i Ramsele kommer att minska, medan de ökar i Fränsta.

Riksarkivet ska minska sina kostnader och den nya organisationen innebär en minskning av antalet befattningar inom myndigheten. Riksarkivet ska gå från en organisation med cirka 450 befattningar till cirka 410. Alla tjänsterna är dock inte tillsatta i dag utan myndigheten har ett 20-tal vakanser.

Enligt Riksarkivet väntar nu en period av omplaceringar inom myndigheten innan det går att konstatera hur stor arbetsbristen är. Det går alltså ännu inte att säga hur många uppsägningar som det kan komma att handla om. Kommande pensionsavgångar och personer som lämnar myndigheten för annat jobb gör också att antalet anställda kan komma att ändras under processens gång.

– Jag beklagar och ser allvarligt på att vi måste dra ner på Riksarkivets verksamhet, det drabbar personalen och också våra användare. Jag har stor förståelse för att det är särskilt tungt på orter där arbetsmarknaden är svag, säger Karin Åström Iko.

(2020-05-01)

Se även Mindre personal i Riksarkivets nya organisation (2020-02-28)