Stora kulturvärden riskerar att gå förlorade i Kiruna och Malmberget eftersom betalningsansvaret för gruvdriftens framfart fortfarande är oklart. Den varningen kommer nu från Riksantikvarieämbetet. [SR Norrbotten]

https://sverigesradio.se/artikel/2323436