Ny plattform för Norrbottens kulturarv

Norrbottens museum samordnar projektet i egenskap av länsmuseum. Foto: Norrbottens museum

Norrbottens museum samordnar projektet i egenskap av länsmuseum. Foto: Norrbottens museum

Norrbottens museum, Silvermuseet och Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum samverkar i projektet ”Diginord – Kraftsamling för digitalisering och tillgängliggörande av Norrbottens kulturarv”. Genom att ta fram en ny plattform – Norrbottens historia – siktar museerna på att öka kunskapen om regionens historia, särskilt bland barn och unga.

För lärare blir ”Norrbottens kulturarv” en webbplats att hitta inspiration till lektioner, kunna hämta lektionsförslag och få tillgång till kurerat material som utgår från historiska föremål, arkivhandlingar, tryckta verk, fotografier och platser i Norrbotten.

Genom att öka volymen av digitaliserat material på varje museum, knyta samman data, förbättra kvaliteten, öka spridning samt paketera och tematisera de deltagande museernas digitala samlingar och kulturarv, är målet att öka tillgängligheten och därmed kunskapen om länets historia för en bred allmänhet, särskilt barn och unga.

Projektet är unikt inom kulturarvsområdet och representerar en kraftansträngning från länets museisektor, för att möta de nationella kulturpolitiska målen i Norrbottens kulturplan. Projektet har väckt nationellt intresse och kommer att följas av Riksantikvarieämbetet. Samordnare av projektet är Norrbottens museum i egenskap av länsmuseum.

– Vi bor i ett stort län och museernas ekonomiska förutsättningar försvårar möjligheten att nå ut till länets samtliga grundskolor genom traditionell museipedagogik. Samarbetet med kunskapsnavet kommer att vara ett steg på vägen för att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv och historia, säger Nils Harnesk, chef för Samlingsavdelningen vid Norrbottens museum.

Malin Brännström, chef för Silvermuseet i Arjeplog framhäver projektets betydelse:

– Genom detta projekt kan vi nå ut till fler med den kunskap och forskning som vi museer innehar, både i och utanför länet, säger Brännström.

– Ájtte arbetar inom hela Sápmi med det samiska natur- och kulturarvet. I samlingarna finns många föremål med spännande berättelser, och genom projektet ökar våra möjligheter att synliggöra dessa, säger Göran Sjöberg, chef för Arkiv och samlingar vid Ájtte – Svenskt fjäll och samemuseum.

Projektet planeras att genomföras under 2024 och 2025 med finansiering från Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Ytterligare medel kommer att sökas från Kulturrådets utvecklingsmedel för regionala kulturverksamheter.

(2024-02-11)