Nästa år vill Gotlands museum för första gången på 80 år göra en utgrävning vid Korsbetningen i Visby. Men de är inte ute efter offren från slaget vid ringmuren 1361 utan vill ta reda på mer om Solberga nunnekloster. [P4 Gotland]

https://sverigesradio.se/artikel/5331943