Varannan person i åldern 18-65 år besöker något av landets museer på semestern. Det visar en undersökning som Riksförbundet Sveriges museer och Riksutställningar har genomfört.

– De flesta vill ha omväxling under sin semester och då är museibesök ett populärt avbrott i strandlivet. Under somrarna händer dessutom extra mycket på museerna för alla åldrar, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Guddhyllan på Skansen. Foto: Marie Andersson

Gubbhyllan på Skansen.
Foto: Marie Andersson.

I den enkät som Riksförbundet Sveriges museer och Riksutställningar gjort uppger varannan person, 50 procent, att de alltid eller ibland brukar besöka museer när de semestrar i Sverige medan 27 procent säger sig aldrig besöka museer när de är på Sverigesemester. 

Även utomlands är svenskarna flitiga museibesökare. Hela 56 procent anger att de besöker museer under utlandssemestern.

Mer än varannan person, 54 procent, säger att de har besökt något museum i Sverige under de senaste tolv månaderna. Hela 37 procent har gjort två eller fler besök på landets museer.

– För Riksförbundet Sveriges museer är besökssiffrorna en ständigt aktuell och viktig fråga. Med sina 18 miljoner besök om året betyder museerna mycket för den snabbt växande besöksnäringen, säger Mats Persson.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer i åldern 18-65 år i hela landet. Den genomfördes under oktober till november 2012 av Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Riksutställningar.

Sveriges tio mest besökta museer 2012

1. Skansen (1 415 283 besökare)
2. Vasamuseet (1 218 398)
3. Naturhistoriska riksmuseet (509 000)
4. Moderna museet i Stockholm (492 999)
5. Nationalmuseum (352 171)
6. Nordiska museet (309 741)
7. Bohusläns museum och konsthall (309 704)
8. Gotlands museum (307 823)
9. Tekniska museet (276 337)
10. Stockholms stadsmuseum (265 183)

Antalet besökare har rapporterats in till Riksförbundet Sveriges museer av museerna själva.