Nya utgrävningar vid Sveriges äldsta tegelbyggnad

3D-rekonstruktion av tegelkyrkan i Edsleskog skapad av Joel Eriksson Stomberg, Lödöse museum

För tredje året i rad genomför Lödöse museum arkeologiska undersökningar vid Edsleskogs gamla kyrka – den äldsta tegelbyggnaden i det medeltida Sverige. Arbetet kommer att pågå under nästa vecka och veckan därpå.

Undersökningarna har visat att tegelkyrkan började byggas senast i slutet av 1100-talet. Nya rön indikerar dessutom att en ännu äldre kyrka också funnits på platsen.

– Vi har med hjälp av kol 14-analyser kunnat konstatera att vi har begravningar inom kyrkomurarna redan under den allra tidigaste medeltiden. En av de intakta gravarna som hittades under golvet i det norra sidoskeppet daterades till 1061–1156, säger Anna Beckman, arkeolog vid Lödöse museum.

Förutom tidiga begravningar har även spår av ett brandlager från vikingatiden hittats under kyrkans kor. Kanske stod en äldre träbyggnad här innan tegelkyrkan byggdes. Under ett tjockt täcke av krossat tegel och golvytor om vartannat hittades ett lager fyllt av brända trärester i botten av schaktet i kyrkans kor. Därifrån tog arkeologerna ett kolprov.

– När vi fick tillbaka dateringen från labbet blev vi väldigt förvånade. Provet visade nämligen att virket hade fällts mellan 800- och 900-tal – alltså vikingatid. Om det rört sig om rester från en äldre kyrka så är det en ovanligt tidig datering. Detta behöver vi undersöka närmare innan vi kan dra några slutsatser, berättar Anton Lazarides, arkeolog vid Lödöse museum.

Helgonlegenden om martyrprästen Nils, som sägs ha blivit mördad i Edsleskog och sedan ”strålar genom underbara mirakler”, är fortsatt ett nyckeltema för undersökningen.

– Det går inte att undkomma att det är helgonet Nils som har huvudrollen när man talar om Edsleskog. Den magnifika tegelkyrkan som byggs mot slutet av 1100-talet är tillägnad honom. Det vore fantastiskt om vi kunde hitta ytterligare ledtrådar kring Sankt Nils och vem han var, säger Christian Mühlenbock, chef för Lödöse museum.

Årets undersökningar blir de sista på ett tag. Redan i höst påbörjas efterarbetet och planering för kommande publikationer. Det kommer att arrangeras guidade visningar den 10–13 augusti och den 16–20 augusti.

(2021-08-06)

Se även Nya utgrävningar i den magnifika kyrkan i Edsleskog (2020-06-11)