Oslo har just fått ett påkostat Arkitekturmuseum. I Köpenhamn planeras en ny byggnad för Dansk Arkitektur Center. Men i Stockholm finns planer på att lägga ner Arkitekturmuseet. [SvD]

https://www.svd.se/chef-vill-lagga-ned-sitt-museum