Om goterna i Norden och på kontinenten

Goterna – ett omdiskuterat folk som först är känt av historien då de bodde i området kring floden Weichsel i nuvarande Polen – blev det folk som framför andra bidrog till undergången av det romerska kejsardömet i dess gamla form men samtidigt var det goterna som kom att bevara den gamla romerska kulturen mot andra germanstammar. Både större delen av Italien, Södra Frankrike och Iberiska halvön – nuvarande Spanien och Portugal – var en gång självständiga gotiska kungadömen.

Alltsedan tidig medeltid har det allmänt ansetts att goterna kom från Skandinavien men under 1900-talet har framförallt svenska forskare ställt sig mer och mer avvisande till denna teori, som fortfarande hävdas av många kontinentala forskare. I Goterkällan har Ingemar Nordgren med utgångspunkt från såväl klassiska som nordiska källor av såväl skriftlig som arkeologisk karaktär samt diverse hjälpvetenskaper lyckats göra det sannolikt att det finns en intim koppling mellan goterna och Norden. Det är följaktligen fullt möjligt att åtminstone en del av goterna har ett nordiskt ursprung.

Boken är tvärvetenskaplig och omfattar historia, religionshistoria, konstvetenskap, lingvistik, och arkeologi. Denna bok är den första större vetenskapliga genomgången av goterna av en svensk forskare, som också publicerats på svenska. Ingemar Nordgren blev i januari 1999 filosofie doktor vid Odense universitet på avhandlingen ”Goterkällan. Goterna – religion, organisation, struktur. Om den gotiska etniciteten”. Föreliggande bok bygger till mycket stor del på denna avhandling men texten har reviderats, vissa partier har utgått och andra tillkommit. Vissa avsnitt är helt nyskrivna och innehåller tidigare ej publicerat material.

Boken bygger på hypotesen att goterna inte är ett folk utan ett antal folk och stammar som hålls samman av en gemensam kult – ett gemensamt religiöst ursprung. Både de vid Weichsel boende goterna och många av de nordiska folkgrupperna kan därför definieras som goter. Den gamla tvistefrågan om förhållandet mellan götar och svear får i sammanhanget en helt ny innebörd som måste påverka tolkningen av Sveriges tidiga historia.

Ingemar Nordgren:
Goterkällan. Om goterna i Norden och på kontinenten
Historieforum Västra Götaland
444 sidor, häftad
Utkom 2000