Övervakningens historia

I Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund om hur furstar, regeringar och andra makthavare under seklernas lopp har utövat makt genom att övervaka kommunikation och informationsflöden i samhället.

Det är en hyperaktuell historia av världsomspännande dimensioner och med rötter i 1500-talets brevspionage med förgreningar som sträcker sig fram till nutidens digitala massövervakning. I boken följer vi dessa dolda maktstrukturer på deras jakt efter hemligheter och känslig information genom dunkla skrymslen av Europas historia.

Berättelsen utgår ifrån svenska och danska förhållanden men knyter också an till utvecklingen i de länder som genom historien haft stor påverkan på underrättelseinhämtningens natur. Det gäller exempelvis länder som Frankrike, USA, Tyskland och Storbritannien. Övervakning är dock gränslös till sin natur och Marklund tar oss med på en svindlande resa längs postvägar, teleledningar, radiovågor och datakablar till de platser där maktens ögon och öron har utfört sitt värv i det fördolda.

Andreas Marklund är historiker och forskningschef vid ENIGMA – Museum för post, tele och kommunikation i Köpenhamn. I sin forskning har han på senare år fördjupat sig i kommunikationens och kommunikationsteknologiernas historia.

Andreas Marklund:
Övervakningens historia. Från svarta kabinett till massövervakning
Historiska Media
Utkom 2020