Polsk-judiska flyktingars berättelser samlas in

Vi de fördrivna -bildcollage

Under perioden 1967–1972 kom cirka 3 000 flyktingar från Polen till Sverige på grund av en antisemitisk kampanj initierad av kommunistpartiet. Många var barn till Förintelseöverlevande och flera var överlevande själva. Erfarenheterna från dessa personer tillhör en unik del av det svenska kulturarvet som nu tas tillvara för framtiden i ett nytt forskningsprojekt som drivs av Södertörns högskola med Nordiska museet som samarbetspartner.

Insamlingen sker på den digitala insamlingsplattformen minnen.se. Parallellt med själva insamlingen arrangeras också möten, seminarier och workshops på olika platser i Sverige. Doktoranden Martin Englund driver projektet, och kommer att skriva sin doktorsavhandling utifrån de inlämnade skildringarna.

– I insamlingen ”Vi, de fördrivna” letar vi efter levnadsberättelser från alla de som flydde till Sverige under den sista stora fördrivningen av den polska judenheten 1967–1972. Det var en flykt som knappt uppmärksammades i svensk media under dessa år och nu vill vi fånga upp dessa berättelser medan tid ännu finns. De bär på unika erfarenheter från båda sidor av järnridån under det kalla kriget och har mycket att berätta om både fördrivning och integration, säger Martin Englund, doktorand i historia på Södertörns högskola.

– Med dessa gripande och viktiga berättelser bygger vi på Nordiska museets minnesbank med dokumentation från en central och viktig del av vår gemensamma migrationshistoria. För museet innebär det också att vi genom projektet får nya insikter och lärdomar om hur vi i samklang med universitet och högskolor kan stärka och utveckla Minnen som en forskningsrelaterad insamlingsplattform, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Under 2022 planeras en skrivkurs ihop med Paideia folkhögskola och författaren Stephan Mendel-Enk med fokus på ett få fler att skriva ned och bidra med sina livsberättelser till Minnen.se.

I Nordiska museets insamling ”Judiska minnen – berättelser från Förintelsen”, som pågick 1994–1998, finns ett antal berättelser dokumenterade från personer som flydde 1967–1972, men museet har inte tidigare gjort en riktad insamling mot just denna grupp.

Sedan tidigare samlar Nordiska museet in berättelser digitalt i en rad andra uppmärksammande insamlingar. Insamlingen ”Coronaviruset i Sverige” har tagit emot 4 500 bidrag, insamlingen ”Mitt liv”, där barn runt om i Sverige skildrar sin vardag, har fått 1 500 bidrag. Den senaste insamlingen är kopplad till utställningen om NK:s Franska damskrädderi.

(2021-11-20)