Dag Hammarskjölds roll i världshistorien kan inte överskattas. Han gjorde långt mera än att bara förvalta sin givna roll som generalsekreterare för Förenta Nationerna. FN-administrationen blev under hans tid en egen maktfaktor med egna fredsbevakande styrkor. Mindre länders rättigheter stärktes mot supermakternas. Därför menar jag att det är en skyldighet för oss att bevara hans minne och gärning och även uppmärksamma FN:s roll i stort. Det är där därför en nationell skandal att Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne nu tydligen kommer att stängas i sommar på grund av ekonomiska problem.

Vid flera tillfällen har jag motionerat i riksdagen om att Sverige borde ha ett levande museum över en av sina mest kända medborgare. I år väckte jag en motion tillsammans med folkpartisterna Allan Widman och Gunnar Andrén. Ett Hammarskjöldmuseum skulle samtidigt visa FN:s historia och Sveriges roll i FN genom tiderna. En naturlig plats för detta är Österlen där Dag Hammarskjölds gård Backåkra ligger.

Dag Hammarskjöld förordade i sitt testamente att Backåkra skulle tillfalla Svenska turistföreningen (STF), som bland annat fick möjlighet att ordna olika sammankomster där. Enligt testamentet fick också en bostadslänga disponeras av medlemmar i Svenska Akademien under två sommarmånader.

Delar av Backåkra är i dag inredda som en utställning om Dag Hammarskjölds liv. Det lilla museet är intressant och trevligt att besöka, men skulle kunna utvecklas betydligt. Eftersom pengar har saknats har det inte skett nysatsningar och modernisering av utställningen. Själva byggnaderna är dåligt underhållna och i sommar lägger alltså Svenska Turistföreningen ned verksamheten på grund av dålig ekonomi.

Jag tycker att STF borde kunna ta ett större ansvar och att även Svenska Akademien borde ge ett bidrag. Men det är verkligen också hög tid att staten tar sitt ansvar för museet. STF har i dag uppenbart svårt att bekosta underhåll och upprustning. Därför skulle det vara naturligt att överlåta fastigheten till Statens Fastighetsverk, som ju har ansvaret för att förvalta kulturarv. Fastighetsverket har sakkunskap och ekonomiska resurser att förvalta fastigheter med andra värden än rent kommersiella.

Jag vill se ett upprustat museum som uppmärksammar minnet av Dag Hammarskjöld och för nya generationer tydliggör hans betydelse för FN i ett kritiskt skede av världsorganisationens historia, det kalla kriget mellan USA och Sovjet.
Om museet får en tryggare ekonomi och blir mera känt, är det mycket tänkbart att sponsorer blir intresserade. Hammarskjöld säger visserligen i sitt testamente att Backåkra inte får användas kommersiellt. Det måste respekteras men hindrar inte att till exempel en byggnad inreds för möten och konferenser på lämpligt avstånd i omgivningarna.

En första förutsättning är dock att dagens museum inte förfaller utan i stället får möjlighet att utvecklas. Sveriges regering genom kulturdepartementet har ett ansvar för att donationen, som gjordes av den 1961 förolyckade generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, förblir tillgänglig för svenskar och för utländska gäster.

Ulf Nilsson
Riksdagsledamot (fp)