Vasa har blivit fem ton lättare

Timmermannen Åsa Egerquist byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Timmermannen Åsa Egerquist byter bultar på Vasa. Foto: Anneli Karlsson/Statens maritima museer

Hälften av bultarna från 1960-talet som suttit i skeppet Vasa har nu bytts ut mot specialkonstruerade höglegerade bultar. Tack vare detta har Vasa både blivit lättare och mer stabilt. Viktbesparingen motsvarar fem ton.

När Vasa bärgades 1961 hade nitarna som ursprungligen höll ihop skeppet rostat bort. Nya bultar sattes in där nitarna tidigare suttit, men nu har även de börjat rosta, vilket är ett problem.

– Att ersätta bultarna är nödvändigt för att skeppet ska klara sig i framtiden. Rosten försvagar bultarna och kan orsaka kemiska reaktioner i skeppets skrov, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Det är ett svårt och slitigt jobb, men nu har timmermännen på Vasamuseet bytt hälften av skeppets över 5000 bultar.

– Det är ett ovanligt roligt och givande samarbete mellan en svensk statlig museimyndighet och ett världsomspännande högteknologiskt industriföretag som har berikat våra respektive verksamheter på många olika sätt, säger Leif Grundberg, överintendent på Statens maritima museer, den myndighet där Vasamuseet ingår.

Samarbetet mellan Vasamuseet och Sandvik inleddes 2011 och tillsammans har man utvecklat lösningen med specialkonstruerade, höglegerade bultar som ersätter de gamla 1960-talsbultarna, samt testat dem på skeppet.

Under 2013 gjordes under ett års tid en noggrann utvärdering för att mäta rörelser, tryck och påverkan på skeppet. Efter året av mätningar kunde man konstatera att de nya bultarna med råge levde upp till förväntningarna. Tack vare bultarnas unika konstruktion och material har skeppet blivit mer stabilt och fem ton lättare, vilket motsvarar vikten av en vuxen elefant.

Som ett tecken på ett framgångsrikt samarbete överräckte därför Vasamuseet idag en symbolisk elefantplakett till Petra Einarsson, VD på Sandvik Materials Technology, affärsområdet inom Sandvik som levererar den nya bultlösningen.

– Vi är glada att vi har kunnat göra livet något lättare för Vasa! Vi är också stolta över vårt samarbete med Vasamuseet och att vi med hjälp av vår materialexpertis har kunnat bidra till att rädda en av våra viktigaste nationalklenoder, säger Petra Einarsson.

De nya bultarna är tillverkade i Sandvik SAF 2707 HD™ och Sandvik SAF 2507™, som annars används till de mest krävande miljöerna inom olja- och gasindustrin. Bultarna är en kombination av avancerade duplexa rostfria stål och har dubbla egenskaper: dels en mycket hög beständighet mot korrosion, dels en exceptionell styrka som kan stödja vikten av Vasas 900 ton tunga skrov.

– Bultarnas konstruktion har även fördelen att det går att justera vilket tryck de sitter fast med, så de går att anpassa efter skeppets rörelser. När alla bultar är bytta kommer det att dröja minst 150 år innan nästa bultbyte, säger Jan Haraldsson, chef för utveckling av produkter och processer inom området stål för skärande bearbetning på Sandvik.

(2016-06-01)