På våren 1809 var Sverige ett land i krig, i kaos och i upplösning. Hela landets existens stod på spel. Ryssland hade erövrat Finland, tagit Norrlands kustområden ända ned till Umeå och landsatt trupper i Grisslehamn, tio mil från Stockholm. En grupp högre militärer hade fängslat den enväldige kungen, Gustav IV Adolf, och bildat en provisorisk regering.

I Värmland hade officerare och soldater ur Västra armén gjort revolt för att rädda landet undan förödelsen. Med överstelöjtnanten Georg Adlersparre som befälhavare marscherade de mot Stockholm för att tvinga de styrande att inkalla en riksdag. På vägen mötte Adlersparre sitt livs kärlek och fick ja på sitt frieri. När han red in i Stockholm i spetsen för sina 3000 soldater slets han mellan sin längtan att bilda familj och att fullborda den revolution som han påbörjat.

Historien om den svenska stormaktens död och Sveriges räddning under dessa vårveckor är ett spännande drama med både romantiska, tragiska, absurda och farsartade inslag. Riksdagen valde Gustav IV Adolfs farbror Karl till ny kung och antog 1809 års författning den 6 juni, nu Sveriges nationaldag. Och drygt ett år senare installerade sig den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte på Stockholms slott som Sveriges nye tronföljare.

Men då hade Georg Adlersparre sedan länge lämnat huvudstadens politiska liv. Med sin älskade Louise levde han, ja faktiskt, lycklig hela sitt liv.

Anders Isaksson (1943-2009) var journalist och arbetade som politisk, facklig och ekonomisk reporter. Han skrev bland annat en biografi om Per Albin Hansson i fyra delar och Ebbe – mannen som blev en affär.

Anders Isaksson:
Kärlek och krig. Revolutionen 1809
Albert Bonniers Förlag
Utkom i januari 2009