Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning slutar slänga sina samlingar. Nu utreds om andra än universitetsbiblioteket i Uppsala kan ta emot material från det snart nedlagda biblioteket. [SVT Kulturnyheterna]

https://www.svt.se/kultur/myndigheten-backar-slutar-slanga-material