Skansen lockade flest museibesökare förra året. Tätt därefter kom Vasamuseet. Det framgår av myndigheten för kulturanalys sammanställning ”Museer”, gällande år 2014. Sammanlagt gjordes nästan 25 miljoner besök på museerna, barn och ungdomar stod för omkring en fjärdedel av dessa. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/skansen-lockade-flest-besokare-1/