Skånes historia under 1000 år

Skånes dramatiska historia under 1000 år skildras lättsamt och populärvetenskapligt av Lars Tengberg, som är historiker, föreläsare och verksam vid folkhögskolan i Eslöv. Boken är en kronologisk översikt över skånsk historia från det danska rikets grundande kring år 1000 fram till Öresundsbrons invigning ett årtusende senare.

Efter varje kapitel ges en kortfattade tabell över de skånska, svenska, danska och norska kvinnor och män, som satt sin prägel på den skånska historien. Boken kan användas som uppslagsbok för alla som intresserar sig för den skånska historien och är, enligt förlaget, också lämplig som kursbok.

Lars Tengberg:
Skånes historia under 1000 år
Lorentz Förlag
159 sidor, häftad
Utkom 2000