Skokloster slott renoveras med metoder från 1600-talet

Skokloster slott uppfördes i mitten av 1600-talet som en praktfull representationsbostad åt Carl Gustaf Wrangel. Efter 340 år byts nu en av slottets takstolar ut. Renoveringsarbetet, som Statens fastighetsverk genomför under hösten, sker med ett hantverk som i största möjligaste mån liknar den metod som användes då grundkonstruktionen gjordes.

Foto: Åke E:son Lindman.

Sedan ett par veckor arbetar två timmermän och två murare med att byta ut en av takstolarna på Skokloster slott. Inga moderna sågar eller verktyg kommer att användas vid tillverkningen av den nya takstolen. Istället använder timmermännen sådana sågar och yxor som användes på 1600-talet då den ursprungliga takstolen tillverkades.

– Målet är att reparera och säkra takets funktion med gammeldags hantverksmetoder. Virket är noga utvalt och timmermännen arbetar på traditionellt vis enbart med handverktyg, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Takkonstruktionen på Skokloster slott är unik i sitt slag i Sverige med en särskild typ av takstol. Det glaserade teglet ligger på läkt utan träpanel under och pannorna är fogade på undersidan med kalkbruk. För att få den nytillverkade takstolen på plats kommer en sektion av det understrukna tegeltaket att tas ner och läkten att avlägsnas. Då takstolen sedan är monterad läggs de gamla tegelpannorna åter på plats och tätas och fixeras med kalkbruk från undersidan, precis som på 1660-talet då de lades för första gången.

Samtidigt som takstolen renoveras passar man på att byta ut trofékrönet ovanför huvudingången till slottet. Det är 9 x 5 meter stort och hugget i massiv ek. Fastighetsverket gör nu en kopia av detta.

– Vårt arbete på Skokloster slott är ett bra exempel på hur vi tar hänsyn till våra byggnaders ursprung och behov. Genom att som i det här fallet använda oss av traditionella renoveringsmetoder bidrar vi även till att hantverkskunnandet hålls levande, säger Per Nelander, fastighetsförvaltare på Statens fastighetsverk.

Skokloster med sina samlingar och bevarade miljöer på Skohalvön speglar storslaget den svenska stormaktstiden. Byggnaden började uppföras 1654 och var stormaktstidens största privata byggföretag i landet. Carl Gustaf Wrangel (1613-1676) var en av stormaktstidens mäktigaste män och känd militär. Skokloster slott byggdes som en praktfull representationsbostad. Arkitekt var tysken Caspar Vogel. Jean De la Vallée ritade barockträdgården och en sjögård som aldrig kom att förverkligas.

(2009-10-03)