Slut på jakten efter Magnus Ladulås kvarlevor

Magnus Ladulås porträttgravsten från 1500-talet. Foto: Ray Wahlsten/Stockholms medeltidsmuseum

Magnus Ladulås porträttgravsten från 1500-talet. Foto: Ray Wahlsten/Stockholms medeltidsmuseum

Förvaltningsrätten säger nej till fler undersökningar i Riddarholmskyrkan i Stockholm där man söker Magnus Ladulås kvarlevor. Sökandet efter medeltidskungens benknotor har pågått i många år och arkeologer på Stockholms stadsmuseum hade önskat undersöka ett ytterligare utrymme i kyrkan.

Läs artikeln på Kulturnytt

(2018-06-16)