Sveriges fältmarskalkar

Sveriges stormaktsställning vilade under 1600-talet på de militära framgångar som landet uppnått på de europeiska slagfälten. Sverige var unikt när det gällde att skapa och leda förband, och det var under denna period som några av de mest framgångsrika fältmarskalkarna levde och verkade, som Johan Banér, Lennart Torstenson, Carl Gustaf Wrangel och Simon Grundel-Helmfeldt.

I Sveriges fältmarskalkar finns de med allihop, från Jacob De la Gardie som blev fältmarskalk 1609, till Johan August Sandels som utnämndes 1824.

Författaren Lars Rosander berättar om svenska fältherrar under drygt 200 år. Skildringen inleds med en beskrivning av marskalkämbetet ur ett historiskt perspektiv; varför ämbetet uppstod och hur det kommer sig att det inte längre utses fältmarskalkar. Därefter följer biografiska avsnitt där fältherrarnas liv och gärningar presenteras. Biografierna varvas med skildringar av det krigiska förloppet och i stora drag redogörs för den svenska inrikes och utrikespolitiken.

Verket är rikt illustrerat; nästan samtliga fältmarskalkar har porträtterats, och skisser över militärhistoriskt intressanta fältslag finns återgivna.

Lars Rosander har lång erfarenhet som skribent och var medförfattare till Det vakande ögat – en bok om svensk underrättelsetjänst under fyra sekel.

Lars Rosander:
Sveriges fältmarskalkar. Svenska fältherrar från Vasa till Bernadotte
Historiska Media
455 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2003

Nominerad som Årets bok om svensk historia 2003.