Stockholms stadsmuseum
2 juni 2012 – 13 januari 2013

Årtiondena kring sekelskiftet var en av de mest expansiva och omvälvande perioderna i Stockholms byggnadshistoria. En övergripande stadsplan började genomföras, staden förändrades, man rev och byggde nytt. I Stadsmuseets nya utställning Stockholmsfotografer visas bilder på staden och dess invånare ur museets samlingar 1840 – 2010.

Folkliv på Hamngatan utanför Blanchs Café. Foto: Theodor Modin, 1918-1925.

Folkliv på Hamngatan utanför Blanchs Café.
Foto: Theodor Modin, 1918-1925.

Vägar breddades for spårtrafik, gatsten lades, berg sprängdes, avloppsrör och vattenledningar grävdes ner. Med kamerans hjälp visualiserades Stockholms omvandling till modern storstad. I utställningen visas ett hundratal fotografier ur Stadsmuseets samlingar. Totalt uppgår antalet fotografier i samlingarna till ca 3,5 miljoner. Utställningen består av nygjorda digitala utskrifter och ett mindre antal originalfotografier som kontinuerlig kommer att bytas ut under öppethållandet. Detta görs dels för att skydda materialet, dels för att få möjlighet att ställa ut en större mängd fotografier.

– Motivens tyngdpunkt är staden och porträtt av människor i den. Några av museets äldsta fotografier kommer att visas: daguerreotyper, ambrotyper och ferrotyper, berättar Mariann Odelhall, fotoantikvarie på Stadsmuseets samlingsenhet.
Fotografier tagna av kända stockholmsfotografer som Johannes Jaeger, Carolina von Knorring, Lennart af Petersens, Manne Lindh med flera finns också med bland fotografierna.

Kvarteret Träskfloden mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen.Foto: Axel Swinhufvud, 1909-1910.

Kvarteret Träskfloden mellan Birger Jarlsgatan och Karlavägen.
Foto: Axel Swinhufvud, 1909-1910.

 Utställningen bygger på de fotografier som Ann-Sofi Forsmark, tidigare chef för Stadsmuseets fotoenhet, valt till sin bok Stockholmsfotografer, som kom i mars i år på Stockholmia förlag. Bildspel med alla bilder i boken, kommer att visas kontinuerligt.