Vid utgrävningen av den stora kammargraven i Birka har arkeologerna hittat en yxa och en svärdsklinga. Yxan är av en typ som inte påträffats tidigare i Birka – paralleller finns närmast i Trelleborg i Danmark. [Birkaprojektet]   Foto: Historiska museet

https://birkaproject.wordpress.com/2013/08/21/gravning-dag-3-gardagens-anmarkningsvarda-fynd-och-manga-nyfikna-besokare/