Den tidigaste nu kända nedteckningen av ordet "svear" finns på runor som ristats in på en lejonstaty som i dag står i Venedig. Det fastslår Riksantikvarieämbetets runexpert Thorgunn Snaedal. [SR Kulturnytt]   Thorgunn Snaedal undersöker runorna på Pireuslejonet. Foto: RiksantikvarieämbetetThorgunn Snaedal undersöker runorna på Pireuslejonet. Foto: Riksantikvarieämbetet

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5791138