600 kilo benrester, tusentals föremål, och rester av en krog är något av det som grävts fram vid arkeologiska utgrävningar i Gamlestaden. På platsen finns resterna av Göteborgs föregångare, Nya Lödöse. [GP]

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nya-l%C3%B6d%C3%B6se-gr%C3%A4vs-fram-i-gamlestan-1.602224