Sveriges museum lider av platsbrist och miljontals föremål läggs nu på lager. I en enkät som SVT skickat till Sveriges museer anser hälften, av de drygt hundra museer som svarat, att utförsäljning av enstaka museiföremål är värt att diskutera. [SVT]

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/museum-oppnar-for-att-salja-ut-museiforemal