Slottet sägs vara det som svensken först tänker på när Örebro kommer på tal. Och visst är utseendet och läget mitt i staden spektakulärt. Slottsbilden har ju också flitigt exponerats i TV. Örebro slott bär på en månghundraårig historia. Åtskilligt rikshistoriskt intressant har utspelat sig här.

Vasaborgen i Örebro handlar både om känt och okänt i slottets historia. Här finns den furstliga glansen likväl som det dagliga slitet. Läsaren får bland mycket annat en inblick i hur närkingarna med blod, svett och tårar under 50 långa år byggde slottet.

Här berättas bl.a. att den gamla medeltida borgen var ett ointagligt fäste, som bara kunde erövras med penningens hjälp, att man spelade kägelspel och tittade på björnar i bur i slottsträdgården och att borgerskapet i Örebro drev en häxprocess mitt under brinnande stormaktskrig.

Författaren är 1500-talshistoriker och lektor vid Örebro universitet.

Lennart Hedberg:
Vasaborgen i Örebro. Axplock ur slottets äldre historia
Läromedia
101 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2001