Sveriges sista rasdebatt

Under 1960-talet rasade en adoptionsdebatt i Sverige. Debattörer från vänster till höger såg adoption som ett led i att öka mångfalden, medan myndigheterna varnade för ”rasblandning”.

Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt är berättelsen om hur de icke-vita utlandsadopterade lade grunden till vår tids syn på ras, vithet och svenskhet. Från att Socialstyrelsen betraktade de utlandsadopterade som ”främmande plantor” till att de blev symboler för mångfald. I dag kan till och med Sverigedemokraterna inkludera adopterade i svenskheten.

Författaren gör också nedslag i adoptionens tidiga historia, som när slavbarn transporterades till Sverige för att växa upp i adelsfamiljer. Boken grundar sig på en analys av över 500 artiklar samt böcker, riksdagsdebatter och annat material.

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet och har bland annat bland annat skrivit Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931–1945 och varit redaktör för antologin Ras och vithet.

Tobias Hübinette:
Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt
Verbal förlag
Utkom 2021