Rester av en nära 400 år gammal kyrkomur har hittats under domkyrkan i Göteborg. Arkeologer bedömer fyndet som unikt. [GP]

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fyndet-under-domkyrkan-400-%C3%A5r-gammal-mur-1.605715