Nytjärad och nybesiktad är hon redo för att möta folket. Världens största kogg, Twekamp af Elbogen, vid Koggmuseet i Malmö tar nu för första gången med sig allmänheten ut till havs. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2008-04-25/twekamp-till-havs-pa-medeltidsvis