I gravar i Ursvik i Sundbyberg norr om Stockholm har arkeologerna gjort ett unikt fynd: ett miniatyrhorn i brons från folkvandringstiden. [DN]

Foto: Stockholms läns museum

Foto: Stockholms läns museum.