Vid en arkeologisk undersökning vid Karolinerhuset nära Växjö domkyrka har det påträffats en välbevarad källare. På ett av golven låg keramik som användes under hög- och senmedeltid. [Arkeologi vid Karolinerhuset i Växjö] 

https://karolinerhusetvaxjo.wordpress.com/2013/08/29/valbevarade-kallaren-aldre-an-vi-trott/