De statliga bidragen till att restaurera och underhålla historiskt värdefulla byggnader är låga. Resultatet blir att gamla hus i till exempel Skänninge står och förfaller eftersom ägarna inte har råd att sköta underhållet. [Sveriges Radio Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2425269