Göteborgs universitet och Västarvet – Västra Götalandsregionens förvaltning för natur- och kulturarv – har undertecknat en avsiktsförklaring kring Tanums världsarv. Samarbetet innebär ett parterna gemensamt skall främja utvecklingen av hällristningsområdet Tanum under perioden 2012–2015.

Västarvet och Göteborgs universitet skall verka för etableringen av ett samlat nationellt arkiv för historisk och modern hällristningsdokumentation med ett forskningsbibliotek, dels för etablering av ett regionalt nav i WHC/UNESCO:s världsarkiv för hällristningar – World Rock Art Archives.

Hällristningar i Tanum. Foto Ian Schemper 
Hällristningar i Tanum.
Foto: Ian Schemper

För att stärka och utveckla Världsarv Tanum har man också ett gemensamt ansvar för att samverkan sker inom kunskapsutveckling, utbildning, konferensverksamhet och publik verksamhet.

– Världsarvet i Tanum är idag ett av regionens främsta besöksmål och av stort internationellt intresse. Avsiktsförklaringen ger oss nu möjligheter att ta ytterligare steg i utvecklingen av platsen samtidigt som vi stärker upplevelsen och kunskapen för besökaren, säger Jan Johansson, områdeschef Västarvet.