Vetenskapsmannen och mecenaten Clas Alströmer

Clas Alströmer (1736-1794) var en av Carl von Linnés flitigaste lärjungar och han gjorde stora insatser i kartläggningen av Spaniens flora. Han sände nästan två tusen olika arter, både flora och fauna, till Linné.

Alströmer var förvaltare av Nicolas Sahlgrens förmögenhet och stod bakom satsningen av Sahlgrenska sjukhuset. Trots sjukdom med plågsamma behandlingar som följd och som till slut gjorde honom helt orörlig, förlorade aldrig Clas Alströmer sitt vetenskapliga engagemang. En storslagen trädgårdsanläggning, landets näst Linné största naturaliesamling och ett bibliotek om cirka 10 000 volymer var några av hans skapelser.

Med utgångspunkt i ett minnestal till Clas Alströmer, men framför allt opublicerat material i form av över tusen brev, har författaren Gudrun Nyberg tagit sig an att skriva en biografi över Clas Alströmer. Dyslexi, fåravel, drakträde, gaspacho, silverletning, kanalbygge, ett sjukhus, en resa till Spa, barn i ett barnlöst äktenskap, biodling, lampvekar, ett handelsbolags sönderfall, elektricitet, uppfödning av påfåglar, en rullstol och en amerikansk frihetshjälte är några exempel på vad som behandlas. Allt utom potatis.

Boken är illustrerad med många bilder av just de arter som Alströmer upptäckte.

Gudrun Nyberg är läkare och adjungerad professor. Hon har efter pensioneringen ägnat sig åt att studera upplysningens människor, deras livsvillkor och föreställningar. Nyberg har tidigare skrivit bland annat Grosshandlare Peter Militz.

Gudrun Nyberg:
Clas Alström. Vetenskapsman, mecenat, patient
Carlsson Bokförlag
Utkom 2011