Svitjods undergång och Sveriges födelse

Är Sverige verkligen en fortsättning på det gamla Sveaväldet, eller i själva verket ett helt annat projekt, på påvekyrkans villkor? Vilka var de mystiska upprorsmän som kallades för ”folkungarna” och som Birger jarl och hans son Magnus Ladulås var tvungna att besegra innan ”det moderna” Sverige kunde börja byggas? Samtidigt som de krossades drogs riktlinjerna för det nya landet upp: Stockholm grundades, adeln skapades, stat och lagar kom till. Och det gamla namnet Svitjod, ”Sveafolket”, försvann plötsligt.

Språkhistorien kan berätta mycket om vår historia i denna bok där bröderna Lindströms beskriver Sveriges födelse ur förlorarnas perspektiv. Därmed stiger skuggorna fram av ett annat land, Svitjod – ett möjligt Sverige som aldrig kom till på grund av såväl kamp och blodspillan som slump och tillfälligheter.

Svitjods undergång och Sveriges födelse ger en ny syn på Sveriges och Stockholms tillkomst – men också paralleller till vår egen tid. Slutfasen på 1200-talet förde med sig frågor som liknar dagens: skulle man ge upp en del av självbestämmandet för att ingå i en större kontinental gemenskap? Då handlade det om den katolska kyrkan, i dag är det EU. Klivet över de 800 åren är kortare än man tror.

Fredrik Lindström är författare med flera böcker och TV-program om det svenska språket bakom sig, bland annat Värsta språket. Henrik Lindström är gymnasielärare och debuterar här som författare tillsammans med sin bror.

Henrik & Fredrik Lindström:
Svitjods undergång och Sveriges födelse
Albert Bonniers Förlag
Utkom i oktober 2006

Utsågs till Årets bok om svensk historia 2006.