Änghagskvinnans bälteskedja

Göteborgs stadsmuseum
9 februari 2011 – tills vidare

Den bälteskedja i brons som i höstas hittades i ett gravfält i Torslanda ställs nu ut på Göteborgs stadsmuseum. I höstas grävde stadsmuseets arkeologer ut delar av ett cirka 2000 år gammalt flatmarksgravfält i en sluttning, precis i kanten av ett villaområde i Torslanda. Flera gravar med brända lämningar efter människor som lagts i keramikkärl hittades.

Bälteskedjan. Foto: Göteborgs stadsmuseum

Den 15 september gjordes ett spektakulärt fynd. I en av gravarna hittades en stor, vacker bälteskedja. Fynd av den här typen är extremt sällsynta i Sverige; tidigare har man endast hittat några få fragment av liknande föremål. Med andra ord är detta med stor sannolikhet den mest välbevarade bälteskedjan av detta slag som påträffats i Sverige. I Danmark, som annars är rikt på föremål från den här tiden, har endast fyra liknande fynd gjorts.

Stadsmuseets arkeologer är redan nu tämligen säkra på att lämningarna i graven är efter en kvinna. Bältet indikerar att hon varit rik och betydelsefull och fyndet är också ovanligt rikt för området. Upptäckten visar också på områdets kontakter med Danmark då man kan anta att kedjan tillverkats i – eller åtminstone kommit hit från – Danmark.

Kedjan är tänkt att bli en del av Göteborgs stadsmuseums basutställning Spåren talar, som behandlar Göteborgsområdets tidigaste historia.

Se även artikeln 2 000 år gammal bälteskedja funnen i Torslanda (2010-09-19)