Kalmarunionens tid

Kalmarunionens tid är en dramatisk epok i den nordiska historien, med färgstarka furstar och upprorsledare, hårdföra bondeuppbåd och omvälvande händelser. Den började 1397 då drottning Margareta fullbordade samlingen av Nordens tre riken med det berömda kröningsmötet i Kalmar. Sammanbrottet kom först vid 1520-talets början med Kristian II:s misslyckade försök att hålla Sverige kvar i unionen med blod och terror.

Historien pendlar ofta mellan fred och krig, tidvis med de tre rikena som samlade aktörer. Men lika ofta står kampen mellan växlande fraktioner av stormän och bönder, samlade kring kungar och riksföreståndare i politikens snabbt svängande lyckohjul. Ständigt närvarande i maktspelet kring unionen är det mäktiga Hanseförbundet.

I denna populärvetenskapliga bok tecknas tidens politiska skiftningar mot en bred fond av långsamt föränderliga mentaliteter och sociala mönster, speglade genom individuella livsöden och målande detaljer. På en rad punkter gör författaren rent hus med gamla, djupt rotade föreställningar om Kalmarunionen och lyfter fram gränsbygdernas stormän och bönder som den nordiska fredens pionjärer vid sidan av den ryktbara drottningen.

Lars-Olof Larsson är professor och en av Sveriges främsta kännare av medeltidens och Vasatidens historia. Kalmarunionens tid utkom första gången 1997 och föreligger nu i en bearbetad utgåva. En fristående fortsättning är Gustav Vasa – landsfader eller tyrann?.

Lars-Olof Larsson:
Kalmarunionens tid. Från drottning Margareta till Kristian II
Prisma
496 sidor, kartonnage, illustrerad
Utkom i november 2003