Med ett ökat antal bygglovsärenden i Gamla stan i Stockholm ökar risken för att kulturhus förvanskas med otidsenliga detaljer. Stadsmuseet har fått minskade resurser och hinner inte granska alla ingrepp som görs. Hoppet står till att grannarna klagar. [SvD]

https://www.svd.se/bara-grannar-kan-stoppa-fusket