Vad har auktionsfirmans Christies spektakulära försäljning av en bok för 13,5 miljoner kronor i USA med Sverige att göra? Jo, samma bok – fast ett ännu märkvärdigare exemplar – finns på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/bok-saldes-for-135-miljoner-samma-finns-i-uppsala/jnkwz52j