Efter många turer ska området runt Motala Verkstad rustas upp och göras tillgängligt för besökare. Kommunen har tagit fram ett program för restaureringen av Motala Verkstad, som är en av landets äldsta stora industrier. [SR Östergötland]

https://sverigesradio.se/artikel/2150642