Svensk teater berättar om den svenska teaterns historia. Här finns bland mycket annat medeltida liturgiska kyrkospel, gycklare, den samiska kulturens teater, 1500-talets historiska krönikespel och de praktfulla kungliga baletterna under stormaktstiden. Författaren redogör för 1700-talets franska inflytande och 1800-talets växande medelklass med sina stadsteatrar runt om i landet. Under 1800-talet fick vi också se de första folkrörelseteatrarna, bland dem den viktiga Arbis, arbetarteatern i Norrköping.

Boken belyser vidare 1900-talets utveckling av den svenska dramatiken, från Strindbergs nydanande Fröken Julie och Ett drömspel via den borgerligt folkliga skildringen i Markurells i Wadköping till den demokratiserade gruppteatern från 1960-talet och en medveten barnteater. Med hjälp av radio och TV når under några kvalitativt högtstående decennier älskade skådespelare som Margaretha Krook och Ingvar Kjellson en bred publik.

Lars Löfgren är författare och regissör och har bl.a. varit chef för TV-teatern och Kungliga Dramatiska Teatern.

Lars Löfgren:
Svensk teater
Natur och Kultur
491 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom i december 2003