Flygfoton över hela Skåne läggs ut på nätet

I slutet av 1930-talet flygfotograferades hela Skåne kilometer för kilometer från 4 600 meters höjd. Bilderna innehåller mycket information och inom kort gör GIS-Centrum vid Lunds universitet materialet tillgängliga för allmänheten på Internet.

Syftet med flygfotograferingen var att ta fram underlag till en ny ekonomisk karta över Skåne. Landskapet dokumenterades på pappersbilder om 50 x 50 cm; varje bild motsvarar ett område på 5 x 5 km. Men det blev ingen ny Skånekarta förrän långt senare när bildmaterialet var föråldrat. Bilderna donerades till Lunds universitet och magasinerades i en källare tillhörande Institutionen för kulturgeografi.

Där förvarades de tills GIS-Centrum insåg hur mycket värdefull information de innehöll. Centrumet har växt fram i och med att datorkartor öppnat nya möjligheter att visualisera och analysera tillstånd och processer inom såväl forskning som undervisning. Verktygen för detta kallas GIS, geografiska informationssystem.

– Du kan zooma in och få en relativt skarp bild av en enda fastighet. Det kan möjligen bli svårt att kontrollera om det verkligen fanns en brunn på gården, säger GIS-Centrums föreståndare Petter Pilesjö.

Poängen är att bilderna nu läggs ut med de verktyg och metoder som är GIS-Centrums specialitet, dvs moderna geografiska informationssystem. Man kan t ex utgå från en enkel skånekarta på skärmen med större vägar och orter markerade. Med ledning av den gör man ett utsnitt av den del som intresserar en. Ett utsnitt kan består av många flygbilder, en enda eller bara en del av en enda; det är inget användaren märker. Om han däremot vill veta vilket kartblad som motsvarar ett visst bildsnitt går det att ta fram den informationen. Det går också att söka sig fram på kartan genom att knappa in latitud och longitud.

Om några månader är hela materialet utlagt på nätet.

(2002-04-21)