Folkkonst i Östergötland

Folkkonst börjar åter bli populärt, i en ny och annorlunda form. En stark rörelse, som tar inspiration från nutiden, hantverket och historien, håller på att växa fram.

Östergötlands museums årsbok 2018-2019 har fått titeln Den glömda konsten – om folkkonst i Östergötland. Den analyserar företeelsen folkkonst på nya sätt och med moderna infallsvinklar. Boken är ett resultat av populärvetenskaplig forskning på temat folkkonst.

Folkkonsten spänner över en mängd olika former av hantverk, här inryms allt från trådslöjd, gåramålare, slöjd i trä, textil och metall till helt nya konstformer som graffitti och cosplay. Den påtagliga bredden visades i Det blå skåpet, en stor utställning i Westmanhallen på museet. 2018 var temaår för folkkonst i Östergötland med utställningar och böcker i ämnet, liksom roliga och kunskapshöjande aktiviteter. Det blå skåpet var en av utställningarna under folkkonsttemat.

Folkkonståret är det mest omfattade temaår som genomförts av Östergötlands museum och det har arrangerats i samarbete med Östergötlands hembygdsförbund och flera hembygdsföreningar, Östergötlands hemslöjdsförbund och Linköpings universitet.

Den glömda konsten – om folkkonst i Östergötland
Östergötlands museum
Utkom 2018