Rudolf Meidner-priset till Rasmus Fleischer

Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas i år historikern Rasmus Fleischer. Fleischer är verksam vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade 2012 vid Forskarskolan i historia vid Lunds universitet/Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola med avhandlingen Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925 – 2000.

”Avhandlingen visar på ett nyskapande sätt hur ett fackförbund och andra intresseorganisationer inom musikbranschen möter nya tekniska, ekonomiska och rättsliga utmaningar, med relevans även för andra liknande områden. Avhandlingen är skriven med ett ovanligt rikt och levande språk om ett angeläget ämne som gör den tillgänglig för en stor publik”, heter det i prismotiveringen.

Rudolf Meidner-priset delas ut av Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Priset instiftades den 23 juni 1994 när professor Rudolf Meidner, 1981-1996 rådets ordförande fyllde 80 år. Prissumman är 25 000 kronor. Forskningsrådets nuvarande ordförande är Anna Hedborg.

Tidigare pristagare:
2012: Ingen pristagare 
2011: Sofie Tornhill
2010: Andrés Brink Pinto och Björn Ohlsson
2009: Jesper Johansson
2008: Jimmy Engren
2007: Jonas Sjölander
2006: Anders R Johansson
2005: Lars Hansson och Rebecca Svensson
2004: Urban Lundberg och Magnus Nilsson
2003: Roger Johansson
2002: Carina Gråbacke
2001: Örjan Nyström
2000: Gunnela Björk
1999: Göran Salmonsson
1998: Anders Kjellberg
1997: Lisa Öberg
1996: Eva Blomberg
1995: Annette Thörnquist

(2013-10-24)