Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark i Norrbotten förklaras som statligt byggnadsminne av regeringen. Forskningsstationerna är unika i sitt slag och var en förutsättning för att året runt kunna utforska och kartlägga Sarek.

Professor Axel Hambergs forskarhyddor från början av 1900-talet är viktiga ur både vetenskapshistorisk och kulturhistorisk synvinkel. Hyddorna är betydelsefulla som en del i dagens kunskap om världsarvet Laponia och internationell klimatforskning. Den observationsutrustning som användes vid de olika mätstationerna finns kvar i stor utsträckning.

Regeringens beslut grundar sig i Riksantikvarieämbetets förslag. Byggnadsminnesförklaringen omfattar fyra anläggningar med byggnader och tillhörande fast mätutrustning.