Byggboomen i Norrköping innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på en parkering vid Gamla Rådstugugatan i centrum. [Folkbladet]

https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel/fyndlage-vid-byggboom/r2n2xz3r