Byggboomen i Norrköping innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på en parkering vid Gamla Rådstugugatan i centrum. [Folkbladet]

https://folkbladet.se/nyheter/norrkoping/fyndlage-vid-byggboom-7933318.aspx