Humle  det gröna guldet

Humlen har följt människan i över tusen år. Trots det har mycket av kunskapen om humle och humleodling gått förlorad i Sverige. Vi känner grödan som smaksättare i öl, kanske även som dekorations- och medicinalväxt. Mindre känt är att dess ekonomiska betydelse har varit så stor att odlingen har reglerats i lag under fyra sekler.

I Humle – det gröna guldet betraktas humlen utifrån ett sammansatt biologiskt och historiskt perspektiv. Innehållet spänner från växtens kemi, genetik och historiska utbredning till odling, ölbryggning och nya användningsområden. Djupast handlar framställningen om att den nära relationen mellan människan och kulturväxterna styrs av såväl biologiska och ekonomiska som politiska och sociala faktorer.

Författarna är agrarhistoriker från två skilda discipliner. Else-Marie Karlsson Strese är biolog och genetiker och Clas Tollin kulturgeograf.

Else-Marie Karlsson Strese & Clas Tollin:
Humle det gröna guldet
Nordiska Museets Förlag
Utkom 2015