Är jämlikhet mellan könen något nytt i vårt moderna samhälle? Inte alls, enligt en ny studie. I stället tyder forskning på att jämställdhet har varit normen under vår evolutionära historia – och att ojämställda samhällen utvecklades först vid tillkomsten av det moderna jordbrukssamhället. [SvD]

https://www.svd.se/jagarsamhallen-mer-jamstallda–jordbrukande-gav-mannen-makten