Jamtli är Årets museum 2013

Jamtli, länsmuseet i Östersund, har utnämnts till Årets museum 2013. Museet belönas för sin ständiga förnyelse och har genom nyskapande metoder blivit en motor för regionen och en inspirationskälla för museerna i stort. Bakom utmärkelsen, som delas ut för sjuttonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM (International Council of Museums).

– Jamtli är ett länsmuseum som har både bredd och djup och som söker nya utmaningar. Arbetet med säsongsanpassningar av utbud och innehåll har på ett imponerande sätt lett till att den regionala besöksnäringen stärkts och museet har fått fler besökare, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Jamtli. Foto: Bengt Weilert

Foto: Bengt Weilert.

Museet vågar utmana invanda mönster och konventioner genom mer oprövade metoder, finansieringsformer och samarbeten. Det långsiktiga arbetet att utvecklas i nya konstellationer med fokus på regionen ger bredd och förankring åt den publika verksamheten och den samlade kulturarvspedagogiken. Den nya miljön i Jamtli Historieland, Det moderna samhället 1975, bidrog till ett nytt besöksrekord sommaren 2012.

– Jamtli arbetar ambitiöst med nordiska och europeiska samarbeten för att utveckla sin egen verksamhet, regionen och museipraktiken. Internationalisering skapar bra förutsättningar för utveckling och kvalitetsarbete så min förhoppning är att Årets museum-utmärkelsen blir en god anledning för alla oss andra i museisektorn att ta del av deras erfarenheter och hämta inspiration till nya samarbeten, säger Louise Andersson, Svenska ICOM.

Utmärkelsen Årets museum 2013 delades ut under Museernas vårmöte på Nordiska museet i Stockholm. Vid invigningen av vårmötet den 15 maj fick Jamtli ta emot priset, bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Priset delas i år ut för sjuttonde gången.

Juryns motivering:
”Genom att ständigt utveckla besöksanläggningen, senast genom ”Det nya Sverige-1970-talet” och genom att våga tänka nytt som i ”Teknikland”, där satsningen bygger på genomgripande samarbete med lokala föreningar och ett stort mått av ideellt engagemang, har Jamtli blivit en motor i både Östersund och Jämtland. Differentierat målgruppsarbete och prissättning över olika säsonger bidrar till att stärka besöksnäringen och den regionala utvecklingen. Publiktillväxten var mycket stark under 2012.

Viljan och modet att pröva nya organisatoriska modeller genom delat risktagande i form av dotterbolag ger en långsiktigt hållbar utveckling som kan inspirera hela museisektorn. Som initiativtagare till NCK, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, arbetar man strategiskt för att utveckla det museipedagogiska fältet och bidrar till att de publika professionernas status lyfts.

Att Jamtli kontinuerligt finner vägar att arbeta både nordiskt och europeiskt är inspirerande för hela sektorn – när det gäller internationellt samarbete, erfarenhetsutbyte och finansiering.”

Övriga nominerade museer var Fredens hus i Uppsala och Magasin 3 i Stockholm.

Tidigare pristagare
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2013-05-16)