Karl X Gustav och Borgholms slott

År 1650 förklarades Karl Gustav för arvprins i Sverige och i februari året därpå fick han Öland i förläning av drottning Kristina. När Karl Gustav anlände till Öland lutade Borgholms slott mot förfall. Slottet hade sina rötter i medeltiden, men uppfördes till sina huvudsakliga delar av Johan III. En avteckning från 1611-1612 visar ett medeltida slott med många torn och tinnar och 1634 hade det ungefär samma utseende.

Från augusti 1651 bodde den blivande Karl X Gustav stadigvarande på Öland. Han inledde ombyggnaden av slottet och inkallade dåtidens främste arkitekt, Nicodemus Tessin, som kom att bo på slottet under sex år. 400-500 man arbetade dagligen på slottet, många av dem finska soldater. Under åren 1650-1660 förvandlades Borgholms slott till ett praktfullt barockslott.

I boken Borgholms Slott vårt goda nöje skildras Karl Gustavs vistelse på Öland och hans stränga regim mot ölänningarna, liksom de omfattande ombyggnationerna på slottet och det senare förfallet.

Kurt Lundgren är journalist och författare och har gett ut en rad böcker om Öland och om örlogshistoria, bland annat om sjöofficeren Anders Homan och skeppsbyggmästarna Sheldon, Day, Turner.

Kurt Lundgren:
Borgholms Slott vårt goda nöje. Carl Gustaf och Nicodemus Tessin 1650-1660
Lingstad Bok & Bild
119 sidor, häftad, illustrerad.
Utkom 2003.